Покана за общо събрание на БПС

Покана за общо събрание на БПС

ПОКАНА

Управителният съвет /УС/ на Български планинарски съюз, на основание чл. 22 и 23 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на членовете на 19 септември 2021 г. /неделя/ от 10:00 ч. в гр. София, кв. Гоце Делчев, ул. Луи Айер, бл. 256, вх. А, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет и отчет за дейността на УС на Български планинарски съюз за 2020 г.
2. Приемане на бюджета на Български планинарски съюз за 2021 г.
3. Промяна в Устава на Български планинарски съюз.
4. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС.
5. Избор на нов УС.
6. Сътрудничество с партньори от сектор горско стопанство и други.
7. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Сдружението, при липса на кворум събранието ще започне в 11:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *