Обследване и оценка на състоянието на зимната туристическа маркировка в НП Централен Балкан

Обследване и оценка на състоянието на зимната туристическа маркировка в НП Централен Балкан

Извършва се обследване и оценка на състоянието на зимната туристическа маркировка на територията на НП „Централен Балкан“ с помощта на младежи-доброволци Дейността се изпълнява от Туристическо дружество „Насам-натам“, член на
Пешеходните маршрути и трасетата за планинско колоездене ще бъдат опазвани от горска сеч

Пешеходните маршрути и трасетата за планинско колоездене ще бъдат опазвани от горска сеч

Българския планинарски съюз, Българската колоездачна лига и Югоизточното държавно предприятие обединиха усилия за опазването и въвеждането на правила при ползване на туристически маршрути в горските територии в югоизточна България. Това