Искане за Забрана на ловни излети по маркирани туристически маршрути

До директора на МЗХГ г-н. Кирил Вътев До директора на ИАГ инж. Стоян Тошев ИСКАНЕ Искаме да се забрани лова и ловните излети по маркирани туристически маршрути, били те вело