За контакти

+359 885 300 781

Данни за банкова сметка:

БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ Сдружение
ЕИК 205338538
IBAN: BG58BUIN95611000615575
BIC: BUINBGSF
Алианц банк – България

shares