Обследване и оценка на състоянието на зимната туристическа маркировка в НП Централен Балкан

Обследване и оценка на състоянието на зимната туристическа маркировка в НП Централен Балкан

Извършва се обследване и оценка на състоянието на зимната туристическа маркировка на територията на НП „Централен Балкан“ с помощта на младежи-доброволци Дейността се изпълнява от Туристическо дружество „Насам-натам“, член на