Правилник за туристическата маркировка на БПС

Правилник за туристическата маркировка на БПС

ПРАВИЛНИК ЗА МАРКИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ МАРШРУТИ /правилникът е базиран на утвърдени в годините практики при маркирането на туристически маршрути и служи за нуждите на БПС/ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящият