История на Български планинарски съюз

Междувременно инициативите на членове на съюза не спират (маркировки, пътеки, заслони, камери, усилия за промяна в мисленето на планинарите – неизчерпателен списък). Останалото е история…

30 октомври 2020
На общо събрание на БПС са направени промени в Устава на съюза. Основната от тях е свързана с възможността само на туристически дружества да бъдат пълноправни членове.
Избран е нов председател на управителния съвет – Петър Стоянов.


12 октомври 2018
Български планинарски съюз официално е вписан в регистрите като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.


29 септември 2018
Местност Узана
Учредително събрание на Български планинарски съюз, основан от:
Росица Янкова Димитрова – гр. Варна
Никола Стоянов Игнатов – гр. Пловдив
Ирена Стоянова Драганчева – гр. Пловдив
Антон Тeодоров Тодоров – гр. Пловдив
Станимир Стелиянов Станчев – гр. Ловеч
Владимир Илиев Илиев – гр. Плевен
Ангел Василев Димитров – гр. София
Радослав Кирилов Зарков – гр. София
Петър Койчев Стоянов – гр. София
Павел Атанасов Сидеров – гр. Пазардиж
Ивайло Ангелов Мирчев – гр. Асеновград
Благовест Иванов Динков – гр. Асеновград
Димо Николаев Колев – гр. Бургас
Панайот Толев Толев – гр. София
Руслан Иванов Зарев – гр. Перник
Георги Петров Влайков – гр. Пловдив
Мария Валентинова Лазарова – гр. Своге
Цанка Миткова Цветкова-Коюва – гр. Своге
Денка Калоферова Георгиева – гр. Добрич
Димитър Тодоров Димитров – гр. Сливен

За членове на Управителния съвет с двугодишен мандат бяха избрани:

Антон Тeодоров Тодоров
Радослав Кирилов Зарков
Петър Койчев Стоянов
Ивайло Ангелов Мирчев
Димо Николаев Колев
Панайот Толев Толев
Георги Петров Влайков


06 август 2018
Официално обявяване на Български планинарски съюз пред обществеността.


19 май 2018
Първа неформална среща на хора, които искат промяна. Промяна за едни по-достъпни и приветливи планински пътеки, промяна в мисленето на отговорните институции, свързани с планините и планинския туризъм, промяна в мисленето на хората посещаващи планините на България. С желание да се съхрани природата и съграденото в планините за поколенията. С мисъл за младите хора, за учениците и децата, за тяхното обучение и приобщаване към красивото, за напускане на сивото ежедневие и промяна на заседналия начин на живот, защото здравето е най-ценното, което имаме.