Мобилна връзка в планината

Това е карта на мобилната свързаност в планината. Целта ѝ е да осигури, доколкото е възможно, актуална информация за местата, от които би могло да се осъществи успешен разговор с тел. 112 в случай на опасност. Тя показва местоположението на базовите станции на мобилните оператори и налични WI-FI точки.