Покана за общо събрание на БПС

Покана за общо събрание на БПС

ПОКАНА

Управителният съвет /УС/ на Български планинарски съюз, на основание чл. 22 и 23 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на членовете на 20 май 2023 г. /събота/ от 17:00 ч. в хижа Пробойница, с. Губислав, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет и отчет за дейността на УС на Български планинарски съюз за 2022 г.
2. Приемане на бюджета на Български планинарски съюз за 2023 г.
3. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС.
4. Избор на нов УС.
5. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Сдружението, при липса на кворум събранието ще започне в 18:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *