Отчетно-изборно общо събрание на БПС

Отчетно-изборно общо събрание на БПС

ПОКАНА

Управителният съвет /УС/ на Български планинарски съюз, на основание чл. 22 и 23 от Устава на Сдружението, ще проведе Отчетно-изборно общо събрание на 31 октомври 2020 г. /събота/ от 10:00 ч. в м. Узана, Централна Стара планина, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет и отчет за дейността на УС на Български планинарски съюз за 2019 г.
2. Приемане на бюджета на Български планинарски съюз за 2020 г.
3. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС.
4. Избор на нов УС.
5. Промяна в устава на Български планинарски съюз.
6. Представяне на Календарния план на Български планинарски съюз за 2020 г.
7. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Сдружението, при липса на кворум събранието ще започне в 11:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *