Право на отговор

Право на отговор

До
Кметовете на общини в Република България
Директорите на Националните паркове в Република България
УС на Туристическите дружества, членове на БТС
Български туристически съюз

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с писмо №498 / 09.05.2019г. (Приложение 1) адресирано от Български туристически съюз (БТС) към всички общини и паркове в Република България, бихме искали да Ви представим следното наше становище:

1. Вярно е твърдението на Председателя на УС на БТС, че съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, глава IV „Други организации в областта на спорта”, раздел II касае „Национална организация за спортно-туристическа дейност”. На 13.09.2017 г. лицензът на БТС изтече и не беше подновен. Към настоящия момент Министерството на младежта и спорта не е регистрирало такава организация. Това е видно в Резолюция на Върховна административна прокуратура, стр.2 последен абзац (Приложение 2). Нещо повече – БТС е ЮЛНЦ, но не е субект по действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Подобна проверка може да се направи в публичния регистър на сайта на Министерството на младежта и спорта.

2. В чл. 38, ал.2, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта е записано, че „Туристическите дружества са тези, които „изграждат, поддържат и подновяват туристически заслони, туристически пътища и пътеки, както и тяхната маркировка”. Никъде не пише, че тези дружества трябва да са членове на БТС, още по-малко при положение, че БТС няма лиценз да изпълнява функциите на Национална организация за спортно-туристическа дейност.

3. В устава на БТС, чл.2, ал.3 е записано следното ,,Българският туристически съюз е със статут на национална спортна организация с предметна област „социален туризъм”, лицензирана по реда и условията на Закона за физическото възпитание и спорта. ‘‘. Този документ е с невярно съдържание, тъй като от дата 13.09.2017 г. лицензът на БТС е изтекъл и не е подновен.

4. Съгласно горе изложеното е видно, че към настоящия момент БТС е ЮЛНЦ както всяко друго в Република България и нищо повече.

5. Относно твърдението: ,,Единствена оторизирана организация, която работи по Правилник за туристическата маркировка, одобрен от Европейската асоциация за пешеходен туризъм е Сдружение ,,БТС‘‘ – Европейската асоциация за пешеходен туризъм може да има отношение само за международните маршрути, минаващи през територията на България. Освен това този правилник не е обвързан със закон и няма правно основание да налага на коя да е организация да го ползва и съобразява с него. Също така този правилник е морално остарял и много от нещата в него трябва да се променят. Всъщност този правилник до известна степен е променен и се прилага успешно на много места в страната.

6. Призивът на БТС към всички общини с молба да не съдействат на други туристически дружества или съюзи за обновяване на туристическите маршрути е изключително непристойно поведение. Особено, като се имат предвид данните от годишните отчети на БТС, в които не фигурират разходи за маркиране на туристически пътеки от 2010 година до сега, въпреки, че това е изцяло задължение на БТС, в частност нейните членове.

Ние от Български Планинарски Съюз (БПС) сме на мнение, че когато се прави нещо градивно (особено когато е трябвало да бъде направено много отдавна от други) то трябва да се подкрепя. А ако не се подкрепя, то поне да не се пречи да бъде реализирано.
През последните няколко години много сдружения или групи доброволци възстановиха голяма част от маркираните маршрути, подновиха старите табели и колове. Грижат се за изоставени заслони и хижи. Всичко това е на доброволни начала, с помощта на дарители и общини, без отклоняване на средства и лична облага.

Смятаме, че изпратеното от БТС писмо до общините и парковете е подигравка с труда на тези хора. Това писмо цели да се спре процеса на изграждане и обновяване.

Изхождайки от гореописаното, приканваме ръководството на БТС в най-кратки срокове:
1. Да публикува на своя официален сайт публично извинение към тези стотици доброволци, както и към подкрепящите ги дарители;
2. Да изпрати до всички общини и паркове в Република България ново писмо, от което да е видно, че всички твърдения в предходното е неистина и доброволците заслужават подкрепа от общините и държавата.

Като заключение искаме да Ви съобщим, че на 20.05.2019 г. беше направена една голяма крачка, която се надяваме да е преломна и всички описани по-горе неща да останат в историята. На тази дата бе финализирано и подписано Споразумение между Югозападно държавно горско предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, Български планинарски съюз (БПС) и Българска колоездачна лига (БКЛ), относно опазване на туристическите маршрути и подобряване условията за туризъм в планините. Това споразумение е безсрочно и е отворено за присъединяване на още страни. Това споразумение е един тест към всички нас, който ще покаже дали можем да работим заедно в името на една обща кауза, спазвайки законите и нормите на поведение. Това споразумение е една основа, която може да заработи на територията на цялата страна, ако и други Държавни горски предприятия пожелаят или управата на природни паркове да се включат. Надежда в тунела има, ще пробваме да минем през него и да запазим за поколенията това, което са градили предците ни.

Целият текст на споразумението можете да намерите на страницата на БПС bps-bg.org – раздел НОВИНИ, дата 20.05.2019г.

С уважение,
Управителен съвет на БПС

2 thoughts on “Право на отговор”

  1. Татяна Немска каза:

    Подкрепям!

  2. Мирослава Радева каза:

    Подкрепям напълно!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *