Дискусионна среща „Планински туризъм – проблеми и решения“

Start time December 02, 2018 13:00
Finished Time December 02, 2018 17:00
Address гр. София, бул. Кръстю Пастухов 23
Content

Здравейте колеги и приятели планинари,

Както вече разбрахте наскоро бе учредена нова национална организация Български планинарски съюз. До тук обаче с думата НОВА. Всички ние, които създадохме това сдружение, не сме от вчера по планините. От години се опитваме да подобрим условията за туризъм в тях. Първо бяхме група приятели, после се обединихме в няколко сдружения. Дойде време да направим национална организация, която да обедини тези, които искат в планинския туризъм и в планините като цяло да се случат няколко важни и основни промени. Промени, които ще са в полза на природата, на планинарите, на хижарите, на всички. Български планинарски съюз е формата, която е нужна по закон. Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Членовете – настоящи и бъдещи ще бъдат с равни права и задължения. Има и ще има едно единствено условие към тях – да искат, да работят, до допринасят за това, планините и туризма в тях да се запази и развива.

Затова на 02.12.2018 г. от 13 часа в Дом на културата Искър – концертна зала (гр. София, бул. Кръстю Пастухов 23) свикваме Дискусионна среща – Кръгла маса по въпросите и проблемите на планинския туризъм. Ние ще бъдем просто организатори. Всички вие ще бъдете участници, които ще можете да представите своите идеи, виждания и проблеми, и заедно ще се опитаме да намерим решения. Целта ни не е да има празни приказки. А трябва да има дискусия, която да води до : съществен проблем-решение, полезна идея-начин за реализиране. Невъзможни неща няма, непреодолими пречки също. Иска се воля, новаторско мислене, работа и упорство. Това не са празни приказки, а реално извървян път по места от различни хора.

За срещата ще бъдат поканени представители на различни институции, медии, организации, сдружения, клубове и физически лица, които имат отношение към планините и туризма в тях. Вратите на залата са отворени за всеки, който иска да присъства, иска да вземе отношение, да сподели проблем или идея. Места има, ако трябва ще стоим прави. За нас, скитащите по планините, това не е проблем.

И все пак при такива срещи трябва да има дневен ред и основни теми. Ето го и него:

  1. Кратко представяне на Български планинарски съюз
  2. Ситуационен анализ (състояние на туристическа инфраструктура, места за настаняване и различните звена в планинския туризъм)
  3. Бъдещето на туризма – проблеми, решения и перспективи
  4. Дискусия
  5. ОСНОВНО и най-важно – (ако не се скараме – нещо често срещано явление по нашите ширини) изготвяне на План и последователност за действие.

Стана прекалено дълго. Но нека повечето неща да бъдат казани, набелязани и разбрани. Който има интерес и го вълнуват тези въпроси ще стигне до това изречение. Тези хора са нужни. Заповядайте, спеделяйте – Вие сте. Вход свободен!!!