Календар със събития на Български планинарски съюз и неговите членове