Contact Info
Phone:
Радослав Зарков
Член на Управителния съвет
Радослав Зарков е роден и израснал в село Брезе – сърцето на Понор планина. Днес живее в град София, но пък работи в град Божурище. Член е на Туристическо дружество „Насам-натам“.
Радослав преоткрива планината сравнително късно, но сетне ѝ посвещава всяка свободна минута. Основател е на няколко сайта на тема планини, хижи и маршрути в България, сред които planinar.org, ponoria.com и mountain-huts.com.
Всеки народ заслужава управниците си.
shares