Contact Info
Phone:
Георги Влайков
Член на Управителния съвет

Георги Влайков е роден и живее в град Пловдив. По професия е планински водач, инструктор по оцеляване, първа помощ и реакция при бедствия. Ръководител на Доброволно Формирование Пловдив 112 – най-голямото в момента в страната за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Занимава се с обучения и event managament. Преподава бойни изкуства – самоотбрана. Обича билков чай, рок музика и спокойствието на планината.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.
shares