Contact Info
Антон Тодоров
Член на Управителния съвет

Антон Тодоров е роден в град Пловдив, израстнал в град Смолян, учил в Германия, след което отново се е завърнал и живее в родния Пловдив. Професионално се занимава с индустриално боядисване. Председател е на Асоциация за развитие на младежки зони – гр. Пловдив. Членува в Доброволно формирование „Пловдив 112“ за реакция при бедствия и аварии.

Откакто се помни, Антон скита по планините. Днес вече е много по-професионално свързан с тях. Той е бивш хижар, а понастоящем – стажант планински спасител. Изкарал е курсове по катерене и спелеология. Освен това помага за инсталиране и поддръжка на соларни системи, безжичен интернет и камери по хижите.